• 6 θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στη σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ

  Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ανακόνωσε ότι προκηρύσσει έξι (6) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

  α) Μια (1) θέση για τον Τομέα Χημικών Επιστημών στη γνωστική περιοχή: Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
  β) Μια (1) θέση για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών στη γνωστική περιοχή: Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων
  γ) Μια (1) θέση για τον Τομέα, Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων στη γνωστική περιοχή: Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
  δ) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, στις γνωστικές περιοχές: Ηλεκτροχημεία μια (1) θέση Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών δύο (2) θέσεις Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 16 έως και 30 Μαίου 2017.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: - σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, στην κ. Ε. Καραμέτου τηλ. 210 772 1502, e-mail: elkar@central.ntua.gr - σχετικά με τις γνωστικές περιοχές της προκήρυξης:

  Για τον Τομέα Χημικών Επιστημών Στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Α.-Ι. Χαραλάμπους, τηλ. 210 772-3089
  Για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Στον Καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Π. Ταούκη, τηλ. 210 772 3171
  Για τον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
  Στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Α. Τσακανίκα, τηλ. 210 772 1737
  Για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
  Για την πρώτη θέση, στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Α. Καραντώνη, τηλ. 210 7723301, και για τη δεύτερη και τρίτη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Μ. Κουή, τηλ. 210 7723214